Koľko prístupov využívate, aby ste sa dostali do všetkých programov potrebných na vašu prácu?

Koľko času strávia administrátori vytvorením prístupov pre každého zamestnanca?

Máte prehľad o reálnom využití programov a aplikácií vo vašej spoločnosti?

ČO JE XCONTO?

xConto je unikátne riešenie pre správu prístupov, rolí a identít. Systém xConto je poskytovateľom autentifikačných služieb, čo je jeho primárnou úlohou. Tieto údaje si zabezpečuje systém xConto sám prostredníctvom registračnej stránky. Všetky ostatné údaje ponecháva v správe ostatných aplikácii. Naviac zabezpečuje mechanizmus na obohatenie údajov svojej databázy pre potreby autorizácie. Ostatným aplikáciám je taktiež umožnené tieto dáta dopĺňať. Kedže sa jedná o centrálnu databázu, tak aj poskytuje svoje dáta všetkým pripojeným aplikáciám.

SINGLE-SIGN-ON

Jednotná platforma
na overenie používateľov

Jednotný prístupový bod 
ku všetkým aplikáciám

Rýchly prístup k aplikáciám
bez využitia VPN

Všetky aplikácie
a programy na jeden klik

Intuitívne
ovládanie

XCONTO ZNAMENÁ ZVÝŠENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO KOMFORTU A BEZPEČNOSTI

VÝHODY XCONTO

Zvýšenie bezpečnosti
 

Efektívne vytváranie účtov podľa reálnych potrieb

Pokročilý reporting
 

Súlad s GDPR
 

Manažment interných aj externých účtov
 

Okamžitý prístup k aplikáciám

Jednotné prihlasovanie do sietí a aplikácií

Efektívny manažment
 
 

Modulárnosť
 

Jednotná administrácia používateľských účtov

Elektronická distribúcia informácií
 

Intuitívne používateľské rozhranie

AKO TO FUNGUJE

Účelom konceptu xConto je zabezpečiť a rozvíjať moderný, prehľadný, adresný a presný systém, ktorý zabezpečuje centrálny modul na správu rolí a prístupov. Poskytne používateľovi uniformné rozhranie, čím sa zjednoduší adopcia správy rolí pre novo pripájané aplikácie. Výhodou je, že novo budované systémy nebudú nútené implementovat vlastné rozhranie na správu svojich rolí a sprístupnia riadený prístup všetkým užívateľom a oprávneným subjektom.

XCONTO V ČÍSLACH

43 %

úspora času
na prihlásenie

75 %

adaptabilita
u zákazníka

+50000

aktívnych
používateľov

XCONTO SA PRISPÔSOBÍ POTREBÁM VAŠEJ SPOLOČNOSTI

 • Rýchlou integráciou
  systémov spoločnosti
 • Integrovateľnosťou a využiteľnosťou
  existujúceho softwareového vybavenia

DÔRAZ NA BEZPEČNOSŤ

xConto využíva na autentifikáciu protokol SAML, keď používateľ požiada o prístup k aplikácii. Používateľ je overený cez tokeny, bez toho, aby preniesol osobné údaje do systému.

 • Bezpečná metóda overovania používateľov aj pri rozširovaní počtu aplikácií spoločnosti
 • Eliminácia potreby viacerých hesiel a ich skladovania, čo zvyšuje bezpečnosť
 • Ľahší prístup pre zákazníkov, externých aj interných zamestnancov
 • Jednotné odhlásenie zo všetkých aplikácií integrovaných so systémom xConto
 • V súlade s nariadeniami GDPR
 • Vymazanie všetkých dát z každého mies pri odchode zamestnanca zo spoločnosti

PROCES OVEROVANIA POUŽÍVATEĽOV

ŠTATISTIKY A REPORTING

Štatistické prehľady v podobe tabuliek a grafov na dennej, týždennej či mesačnej báze možno využiť aj pre rôzne dalšie potreby spoločnosti.

 • REÁLNE VYUŽITIE SOFTVÉROV SPOLOČNOSTI V %
 • POČET ĽUDÍ, KTORÍ VYUŽÍVAJÚ KONKRÉTNY PROGRAM
 • DĹŽKA ČASU, KTORÝ TAM ZAMESTNANCI STRÁVIA
 • FREKVENCIA PRIHLASOVANIA

XCONTO UŠETRÍ VAŠEJ SPOLOČNOSTI

 • NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA SPRÁVU PRÍSTUPOV A ROL
 • NÁKLADY NA APLIKAČNÉ VYBAVENIE VĎAKA ŠTATISTIKÁM POUŽÍVANIA APLIKÁCIÍ
 • NÁKLADY NA ZAVEDENIE RIEŠENIA VĎAKA VYUŽITIU SÚČASNEJ INFRAŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI
 • ČAS ZAMESTNANCOV NA PRIHLASOVANIE DO APLIKÁCIÍ

XCONTO VÁM ZVÝŠI EFEKTIVITU

 • AK STE STREDNÝ A VÄČŠÍ PODNIK
 • AK MÁTE VIACERO EXTERNÝCH PRÍSTUPOV A VÄČŠIE MNOŽSTVO POUŽÍVANÝCH APLIKÁCIÍ

ZAUJALI SME VÁS?

Kontaktujte nás pre viac informácií

SOFIS, s.r.o.
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
+421 903 808 789
sofis@sofis.sk
www.sofis.sk

BSP
K Železnej studienke 27,
811 04 Bratislava
+421 (2) 20 90 35 00
info@bsp.sk
www.bsp.sk

VISION IT Solutions, a.s.
Tower 115, Pribinova 25,
811 09 Bratislava
+421 (2) 335 53 500
sales@visionit.sk
www.visionit.sk

Gratex International, a.s.
GBC IV, Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava
+421 (2) 5341 1414
sales@gratex.com
www.gratex.com

NGX, s.r.o.
Bancíkovej 1/A,
821 03 Bratislava
info@ngx.digital